Projektovanie stavieb


- vypracovanie projektovej dokumentácie

- štúdia

- územné rozhodnutie

- stavebné povolanie a realizačný projekt

- statické výpočty nosných konštrukcií

- výkaz výmer a rozpočty
- vizualizácie

- projekty spracované v 2D a 3D grafike

- poradenstvo v oblasti stavebníctva.

Viac informácií : kmet@bvdsk.eu