Pozemné staviteľstvo


Stavby pre oblasti bytového, občianskeho a priemyselného staviteľstva. Vrátane technológii pre súkromných investorov a verejný sektor.

- Výstavba diaľnic ,rýchlostných ciest a cestných komunikácii; parkoviská, spevnené plochy, kruhové objazdy a letiskové plochy

- Zriaďovanie konštrukčných vrstiev vozovky

- Komplexná výstavba a rekonštrukcia mostov

- Komplexné dodávky stavieb občianskej vybavenosti

- Individuálna bytová výstavba ( IBV )

- Zemné a výkopové práce

- Úpravy terénov

- Demolačné práce


Viac informácií : info@bvdsk.eu