BVD SK s.r.o.


           

Vážení obchodní partneri,

Našim cieľom a poslaním je dodanie prác v najvyššej kvalite a v čo najlepšej hodnote. Naše konanie je založené na princípe win-win, pre dosiahnutie spokojnosti zákazníka. Cielene zamedzujeme vzniku prípadných ekonomických rizík a kladieme dôraz na ohľaduplnosť k životnému prostrediu a vysoký štandard bezpečnosti práce. Výhodami spoločnosti BVD SK sú viac ako 15-ročné skúseností jej manažmentu na domácom aj zahraničnom trhu, kde sa snažíme využívať invenciu a odborný potenciál našich pracovníkov. Naše dokonalé poznanie domáceho a zahraničného stavebného trhu, výkonnosť techniky a kvalita sú prednosti ktorými dokážeme vyhovieť a prispôsobiť sa potrebám každého zákazníka.


Medzi našich zákazníkov patria najväčšie stavebné spoločnosti na Slovensku a v Európe.

Spoločnosť BVD SK s.r.o. sa zaoberá:

- Výstavbou cestných komunikáci
- Výstavbou diaľnic
- Technologickou dopravou
- Projekciou pozemných stavieb
- Dodávkami stavebných materiálov
- Poskytujeme pracovné skupiny v profesiách: tesár, železiar – armovač, betonár, banský elektrikár

V zmysle partnerskej spolupráce komunikujeme s našimi zákazníkmi otvorene a transparentne. Značka BVD je pre každého nášho zákazníka záruka a pre nás zároveň záväzok, že každý projekt bude dokončený včas a v kvalite s medzinárodným štandardom. Budujeme dlhodobé vzťahy plné dôvery, pričom súčasne zachovávame potrebnú mieru mlčanlivosti a diskrétnosti.


Bohumil Paták, CEO
email : patak@bvdsk.eu