Vízia a Poslanie


Vízia spoločnosti BVD SK spočíva v stanovení cieľov a stratégii v podnikateľskom prostredí. Našim prvoradým cieľom je úspech, za ktorí sme zodpovední a vďační našim zamestnancom, dodávateľom a subdodávateľom.

Snažíme sa plniť stratégiu 3 kruhov, ktorej podriaďujeme našu činnosť :1. Kruh Bezpečnosti

V mieste realizácie projektov dbáme na zaistenie bezpečnosti našich zamestnancov, dodávateľov a verejnosti. Naše práce uskutočňujeme tak aby sme minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie. Bez nehôd a ekologických incidentov.


2. Kruh Úspechu

Vďaka obozretnému výberu a riadeniu projektov sa vyhýbame akýmkoľvek ekonomickým a finančným rizikám. Projekt odovzdávame v najvyššej možnej kvalite a včas, značka BVD je pre každého nášho zákazníka synonymom dôvery. Úspešné projekty včas a kvalitne.


3. Kruh Etiky

Sme zástancami nulovej tolerancie voči úplatkárstvu a porušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže. Transparentnosť a dodržiavanie etických zásad.